© Martin Kull

När vi inte längre finns / When we are gone  

Examensarbete för en kandidatexamen i konstfotografi vid högskolan Novia, Jakobstad, Finland.

Vi utarmar planetens resurser, föröder miljön för oss och andra arter och vår livsstil har satt klimatet ur balans. Om människans tid på jorden är räknad, vad händer när vi inte längre finns? Hur snabbt kommer naturen erodera vår kultur och våra spår?

När jag vandrar i mitt närområde tänker jag ofta på hur lång tid det skulle ta för naturen att läka de sår vi gjort och de avtryck vi satt. Ett fotspår i snön försvinner vid nästa snöfall, en kalhuggen skog växer upp igen på ett halvt sekel och spåren i en sprängd vägbank kanske eroderat efter tio tusen år?

Jag har fotograferat våra spår och avtryck och bjudit in naturen i det kreativa arbetet, genom att återföra negativen till den plats där de togs. Där får naturen en möjlighet att sätta sitt fysiska avtryck på min bild – nedbrytningsprocessen har börjat.

Arbetet är presenterat i en bok om 80 sidor och 46 bilder. För mer info vänligen maila mig martin@contextphoto.com

______________________________

Bachelor thesis in Arts & culture – Photography at Novia University of applied sciences, Jakobstad, Finland

We deplete the resources of the planet, ravage the environment for us and other species and our way of living has offset the climate. If mankind’s time on earth is finite, what happens when we are gone? How fast will nature erode our culture and our traces?

When I hike in my local area, I often ponder how long time it would take for nature to heal the wounds and imprints we have done. A footprint in the snow disappears with the next snowfall, a deforested area regrows in half a century and a blasted causeway may erode in ten thousand years?

I have photographed our traces and impressions and invited nature in the creative work, by returning the negatives to the location where they were photographed. There nature is given a possibility to set its physical impression on my picture – the decay has started.

The thesis is presented as a book with 80 pages and 46 photographs. For more info, please drop an email to martin@contextphoto.com